Rà soát cụ thể mục đích đất quốc phòng và kinh tế tại sân bay Tân Sơn Nhất

VietTimes --  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT tổ chức rà soát, tính toán lại cụ thể diện tích đất trong khu vực sân bay sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế.
Phải rà soát lại mục đích sử dụng đất quốc phòng, an ninh và kinh tế tại sân bay Tân Sơn Nhất
Phải rà soát lại mục đích sử dụng đất quốc phòng, an ninh và kinh tế tại sân bay Tân Sơn Nhất

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đánh giá chung, việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, phương án đề xuất quy hoạch các khu chức năng của sân bay chưa rõ ràng, chưa phân định cụ thể về chức năng hoạt động dân dụng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của sân bay; chưa thống nhất phương án sử dụng, khai thác quỹ đất trong khu vực sân bay hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tổ chức rà soát, tính toán lại cụ thể diện tích đất trong khu vực sân bay sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể chức năng của sân bay là sân bay dân dụng đồng thời sử dụng cho mục đích quốc phòng khi cần thiết. Sau đó, xác định diện tích đất cần thiết để xây dựng nhà ga dân dụng và nhà ga dùng chung đảm bảo hiệu quả.

Bộ GTVT trao đổi, thống nhất với Bộ Quốc phòng về diện tích đất (hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng) sẽ dành mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, tính toán kỹ lưỡng khu vực dùng chung dân dụng và quốc phòng, và việc quản lý, điều hành sân bay đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không.

Hoàn thành những phần việc nêu trên, Bộ GTVT xác định cụ thể chức năng, nhu cầu đầu tư mở rộng sân bay để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, đảm bảo công suất của sân bay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xây dựng phương án bố trí nhà ga đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả cao trong việc sử dụng quỹ đất trong khu vực sân bay.

Tại dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã bị chậm so với tiến độ 6 tháng. Đến nay, chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1 để kịp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, Bộ TNMT và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát lại việc lập quy hoạch đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông cả bên trong và bên ngoài sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu vực sân bay Long Thành làm căn cứ để quản lý, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ khu vực sân bay đảm bảo hiệu quả.

Bộ TNMT sớm hoàn thành việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, phối hợp và hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai trong triển khai thực hiện công tác thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hội đồng thẩm định Nhà nước phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ để UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn chỉnh nội dung bổ sung của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án

Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định trong thời gian sớm nhất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án - thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.