Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên có Tổng thư ký

Sáng nay (25.11), với đa số phiếu tán thành (86%), Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng thư ký Quốc hội. Quốc hội cũng đồng thời thông qua nghị quyết về kết quả bỏ phiếu này, nghị quyết có hiệu lực từ 1.1.2016.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc
Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Trong phiên họp cùng ngày, các đại biểu Quốc hội cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, gồm 4 Phó Chủ tịch, 16 Ủy viên.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã phát biểu cam kết sẽ làm việc hết sức mình, tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và Pháp luật để cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng Hiến pháp và Pháp luật.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói: “Chúng tôi rất mong các ĐBQH tiếp tục ủng hộ, giám sát, giúp đỡ và mong được đồng bào cả nước ủng hộ để tổ chức thành công cuộc bầu cử vào 22.5.2016”.

Theo Thanh niên