Quốc hội dành 1 ngày cho ý kiến về Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ 11

Dự kiến Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào Thứ 2, ngày 21/3/2016 và bế mạc vào sáng Thứ 4, ngày 6/4/2016. Trong đó dành một ngày để cho ý kiến về dự án Luật Biểu tình

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3/2016. (Ảnh: Xuân Tùng)

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3/2016. (Ảnh: Xuân Tùng)

Chiều 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến về lịch trình dự kiến làm việc tại kỳ họp thứ 11.

Theo Tờ trình về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành 5 ngày cho công tác xây dựng pháp luật để xem xét, thông qua 7 dự án luật, bao gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi): 4 ngàyCho ý kiến 1 dự án Luật Biểu tình: 1 ngày.

Quốc hội cũng sẽ dành 7,5 ngày xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2016; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2025.

Quyết định kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020; chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2016-2020.

Xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII…

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc, bế mạc, thông qua một số nghị quyết khác trong 1 ngày. Dự kiến Quốc hội làm việc 12,5 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ hai, ngày 21/3/2016 và bế mạc vào sáng thứ tư, ngày 6/4/2016.

"Thời gian từ nay đến khi khai mạc kỳ họp rất hạn chế, lại trùng vào dịp Tết Nguyên đán, tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như cần tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2020 nên đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý các dự thảo luật, sớm trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung hệ trọng của đất nước.. Sau hơn một tháng làm việc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, cơ bản hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cùng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ, tâm huyết, tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc, thẳng thắn, toàn diện các lĩnh vực xây dựng, phát triển đất nước; nâng cao chất lượng các luật, nghị quyết của Quốc hội. Với những kết quả đạt được, Quốc hội tiếp tục thể hiện quyết tâm cao trong việc hoàn thiện hệ thống luật pháp, triển khai thi hành Hiến pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát, quyết định vấn đề quan trọng, đóng góp tích cực đối với sự phát triển của đất nước, không ngừng khẳng định niềm tin, trách nhiệm và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Theo Infonet