Quảng Ninh ban hành quy tắc ứng xử du lịch: “Nụ cười Hạ Long”

Ngày 20-10, tỉnh Quảng Ninh ban hành Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”, đưa ra những chuẩn mực cơ bản để đánh giá, nhận xét về các hành vi ứng xử trong hoạt động du lịch, dịch vụ.
Quảng Ninh ban hành quy tắc ứng xử du lịch: “Nụ cười Hạ Long”

Bộ quy tắc nhằm xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ làm việc trong ngành du lịch và các ngành liên quan đến hoạt động du lịch.

Bộ quy tắc cũng cung cấp cho khách du lịch những thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến và tuyên truyền, khuyến cáo những hành vị không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến Quảng Ninh.

Nguyên tắc chung của Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch quy định những hành vi phổ biến cần thực hiện: Yêu cầu tác phong, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng; tôn trọng sự riêng tư và quyền lợi của người khác; giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; hiểu biết văn hóa, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán địa phương.

Đai diện đơn vị tư vấn chương trình “Nụ cười Hạ Long” cho tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” nằm trong chiến lược chung để xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách của tỉnh, nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu cho tỉnh Quảng Ninh. “Bộ Quy tắc ứng xử là phục vụ du lịch nhưng sẽ tác động cả vào đầu tư và kinh tế, thương mại…” -vị này nói.

Theo PLTP