Quảng Nam: Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội “20 năm tái lập tỉnh“

VietTimes -- Triển lãm "Thành tựu kinh tế-xã hội qua 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam" sẽ diễn ra từ ngày 23/3-26/3 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam với nhiều thành tựu đáng ghi nhận mà Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Triển lãm "Thành tựu kinh tế-xã hội qua 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam" sẽ diễn ra từ ngày 23/3-26/3 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam với nhiều thành tựu đáng ghi nhận mà Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Triển lãm "Thành tựu kinh tế-xã hội qua 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam" sẽ diễn ra từ ngày 23/3-26/3 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam với nhiều thành tựu đáng ghi nhận mà Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Đây cũng là hoạt động trong chuỗi các sự kiện "Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 42 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam".

Triển lãm đã tập trung, làm nổi bật các sản phẩm, thành tựu tiêu biểu, nổi bật của các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong hành trình 20 năm từ ngày tái lập tỉnh. Các thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học-kỹ thuật,  đối ngoại và an ninh quốc phòng được thể hiện tại các không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương trên lĩnh vực nông nghiệp, khu làng nghề truyền thống, khu sinh vật cảnh, ảnh nghệ thuật, khu ẩm thực và khu trưng bày các sản phẩm của Cty CP ô tô Trường Hải. 

Đặc biệt, sau 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nghèo thuần nông đến nay Quảng Nam đã đạt được con số thu ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng trong năm 2016. Nằm trong 10 tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách cao nhất, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.