Quảng Nam sẽ phát triển Hội An theo hướng đô thị di sản đặc thù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – TP Hội An sẽ được xây dựng trở thành đô thị đặc thù có những tiêu chí tương đương của đô thị loại 2, trong đó, lấy Di sản thế giới phố cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao Chàm làm hạt nhân.
Một góc Hội An trong lễ hội khinh khí cầu
Một góc Hội An trong lễ hội khinh khí cầu

Theo quy hoạch xây dựng và phát triển TP Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, TP này sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nhóm ngành du lịch-dịch vụ-thương mại giữ vai trò chủ đạo.

Với tiềm năng và lợi thế của Hội An, các loại hình du lịch sẽ được tạo điều kiện để phát triển đa dạng và năng động trên cơ sở phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn, kết hợp khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái.

Bên cạnh đó, Hội An sẽ xác định mở rộng các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhiều tổ chức quốc tế và các TP nước ngoài; nâng cao uy tín, vị thế và thương hiệu của Hội An và Quảng Nam ra thế giới.

Đặc biệt, TP Hội An sẽ được xây dựng và phát triển thành đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang đặc thù về di sản văn hoá, có những tiêu chí tương đương của đô thị loại 2 về sinh thái, cảnh quan và môi trường, hiện đại và thông minh, mang tầm quốc tế với bản sắc riêng.

Trong đó, Di sản văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng TP sinh thái - văn hóa - du lịch, trung tâm văn hóa đối ngoại và là TP sự kiện - lễ hội của tỉnh Quảng Nam

Về lộ trình, đến năm 2025, Hội An cơ bản đạt các tiêu chí tương đương với đô thị loại 2. Hội An sẽ hoàn thiện các tiêu chí để được UNESCO đưa vào danh sách mạng lưới các TP sáng tạo toàn cầu trên thế giới. Cù Lao Chàm trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, Khu du lịch quốc gia.

Định hướng đến năm 2030, TP Hội An trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước và khu vực, giữ vững thương hiệu điểm đến du lịch xanh, đô thị văn hóa tiêu biểu của cả nước và quốc tế.