Quảng Nam mở tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
UBND tỉnh Quảng Nam chọn các tháng 3, 6, 9,12 hằng năm làm tháng cao điểm ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Việc này bắt đầu triển khai từ tháng 3/2022.

Mỗi năm Quảng Nam có 4 tháng cao điểm giải quyết TTHC

Hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Quảng Nam hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Trong năm 2021, cùng với các bộ, tỉnh khác trong cả nước, Quảng Nam cũng đã hoàn thành việc đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4 - mức cao nhất hoàn toàn qua mạng. Việc này giúp hạn chế tối đa sự hiện diện của người dân tại cơ quan nhà nước, góp phần tăng tính minh bạch, giảm nhũng nhiễu, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Nam, việc vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh vẫn chưa triệt để, thiếu nhất quán. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định trên nhiều lĩnh vực tại cấp huyện, xã chưa được khắc phục.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được cập nhật, giải quyết, xử lý đúng quy trình trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại cấp huyện, xã còn thấp. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện được toàn bộ quy trình trên môi trường điện tử. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức 4 chưa tương xứng với số lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến có phát sinh hồ sơ rất thấp...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế kể trên, tăng cường khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt yêu cầu, hoàn thành các chỉ tiêu về cải cách TTHC, ngày 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ thị triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện và liên tục, lấy trọng tâm là TTHC trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.


Chỉ thị 04 về triển khai tháng cao điểm ra quân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 1/3 (Ảnh minh họa: baoquangnam.vn)
Chỉ thị 04 về triển khai tháng cao điểm ra quân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 1/3 (Ảnh minh họa: baoquangnam.vn)

Cụ thể, việc tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến với các TTHC được UBND tỉnh phê duyệt dịch vụ công mức độ 3, 4 đã liên thông, tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sử dụng dữ liệu điện tử, tài liệu đã ký số hợp lệ trong giải quyết TTHC nhằm thay thế văn bản giấy, đơn giản thành phần hồ sơ người dân cần nộp. Không có hồ sơ trễ hạn vì nguyên nhân chủ quan trong tháng cao điểm; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC để trả kết quả sớm nhất cho cá nhân, tổ chức; không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu khi thực hiện TTHC, nhất là trong các tháng cao điểm.

Đồng thời, tổ chức giám sát chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ trên toàn tỉnh: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam đối với cấp tỉnh; tại Bộ phận một cửa cấp huyện đối với các huyện, thị xã, thành phố; tại Bộ phận một cửa cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn, bao gồm cả Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cho Bưu điện theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tự hiển thị, thống kê được tỷ lệ giải quyết TTHC, tỷ lệ dịch vụ công mức 4 đã triển khai và tỷ lệ thanh toán trực tuyến theo các mức (xanh, vàng, cam, đỏ) như bản đồ thực thi thể chế Văn phòng Chính phủ xây dựng đối với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Kết quả tháng cao điểm là tiêu chí chính chấm điểm cải cách hành chính

Sở TT&TT có trách nhiệm đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đáp ứng việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả TTHC; thống kê, báo cáo, liên thông, tích hợp đồng bộ số liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, chủ trì hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình số hóa hồ sơ tiếp nhận (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích) thành hồ sơ trực tuyến vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; cấu hình số điện thoại đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tỉnh, số Tổng đài 1022 Quảng Nam vào Phiếu tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp cập nhật số liệu từ các đơn vị trực thuộc, báo cáo UBND tỉnh vào Thứ 6 hằng tuần. Tỉnh Quảng Nam sẽ lấy kết quả thực hiện tháng cao điểm làm tiêu chí chính để đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước đó, từ trung tuần tháng 1, triển khai Nghị quyết 47 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh này đã ra các quyết định công bố, công khai danh sách các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành áp dụng giảm 50% phí, lệ phí cho đối tượng chọn dùng qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trong năm 2022. Việc này được kỳ vọng sẽ là 1 biện pháp để góp phần nâng cao hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến.

Theo ICTNews