Quảng Nam: Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đạt mức an toàn cấp độ 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu địa phương.
Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam
Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam đạt cấp độ 3 về mức an toàn hệ thống thông tin. Đây là kết quả thẩm định hồ sơ của Trung tâm này do Sở TT&TT đề xuất,

Theo hồ sơ, phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống, quá trình vận hành hệ thống tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về CNTT - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

UBND tỉnh giao Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (thuộc Sở TT&TT) vận hành hệ thống thông tin, giao các đơn vị này có trách nhiệm bảo đảm an toàn Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam theo các quy định tại Điều 22 Nghị định số 85/2016/NĐCP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Đồng thời, hai đơn vị trên có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.