Quảng Nam: Doanh nghiệp FDI thưởng Tết 2018 111 triệu đồng/người

VietTimes -- Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở LĐ-TBXH Quảng Nam, mức tiền thưởng Tết năm 2018 ở các doanh nghiệp đều tăng so với năm ngoái

Theo Sở LĐ-TBXH Quảng Nam, mức tiền thưởng Tết năm 2018 ở các doanh nghiệp đều tăng so với năm ngoái

Theo báo cáo từ 27 doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có có 18/27 doanh nghiệp thưởng Tết Dương lịch cho hơn 7.600 lao động (trong đó có 06 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp với gần 4.200 lao động và 12 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với hơn 3.400 lao động). Mức thưởng cao nhất là 111 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người. Trong đó, mức thấp nhất ở khối doanh nghiệp dân doanh và cao nhất ở khối doanh nghiệp FDI.
Đối với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, có 23/27 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho hơn 16.600 lao động (trong đó có 10 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với gần 12.800 lao động và 13 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với hơn 3.800 lao động), với mức thưởng từ 2,5 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI) đến 63 triệu đồng/người (doanh nghiệp dân doanh).
Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 8 triệu đồng/người. Tiếp theo là doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 6,5 triệu đồng/người; các công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức thưởng 5 triệu đồng/người, các doanh nghiệp FDI với mức thưởng bình quân 3,8 triệu đồng/người.
Đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, mức thưởng cao nhất thuộc về công ty có cổ phần vốn góp của nhà nước là 19 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất ở doanh nghiệp dân doanh là 2,5 triệu đồng/người.
Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức 9 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh và công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức thưởng 5 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI với mức thưởng 4 triệu đồng/người.
Theo Sở LĐ-TBXH Quảng Nam, mức tiền thưởng Tết năm 2018 ở các doanh nghiệp đều tăng so với năm ngoái.