Quảng Nam: Đình chỉ hoạt động Nhà máy Sô Đa gây ô nhiễm

VietTimes -- Đình chỉ hoạt động của Nhà máy sản xuất Sô Đa để khắc phục các hậu quả về môi trường và chỉ được hoạt động trở lại khi được cấp có thẩm quyền cho phép.
Quảng Nam: Đình chỉ hoạt động Nhà máy Sô Đa gây ô nhiễm
Quảng Nam: Đình chỉ hoạt động Nhà máy Sô Đa gây ô nhiễm

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 3/8, UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị có giải pháp tích cực xử lý công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Sô đa Chu Lai (có trụ sở tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam).

Cụ thể, Dự án Nhà máy sản xuất Sô đa công suất 200.000 tấn/năm do Công ty Cổ phần Sản xuất Sô đa Chu Lai làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1042/QĐ-BTNMT ngày 14/6/2010. 

Tuy nhiên, thời gian qua, trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty đã để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường như xả nước thải làm cá chết, tiếng ồn, mùi hôi, khói bụi ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tạo điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để có giải pháp tích cực trong vấn đề xử lý bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Sô đa Chu Lai, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại toàn bộ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xem xét lại việc điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải và bổ sung thêm nhà máy nhiệt điện của Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai nhưng chỉ thống nhất bằng văn bản mà không có phương án hoặc hồ sơ điều chỉnh ĐTM kèm theo nên địa phương rất khó khăn trong việc giám sát; 

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được phát hiện trong quá trình thanh tra môi trường theo Quyết định thanh tra của Tổng cục Môi trường. Đồng thời đình chỉ hoạt động của Nhà máy sản xuất Sô đa để khắc phục các hậu quả về môi trường và chỉ được hoạt động trở lại khi được cấp có thẩm quyền kiểm tra việc khắc phục hậu quả, cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định.

Trước đó, sau khi đoàn Thanh tra môi trường có kết luận về tình trạng ô nhiễm của Nhà máy Sô đa Chu Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Sô đa Chu Lai khẩn trương khắc phục ngay tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực; dừng hoạt động của Nhà máy cho đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra việc khắc phục hậu quả và cấp giấy xác nhận; Tiến hành thu gom toàn bộ nguyên, nhiên liệu chất thải; Cải tạo kho lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục Môi trường;...
Định kỳ 15 ngày, Công ty Cổ phần Sô đa Chu Lai phải báo cáo kết quả khắc phục các nội dung nêu trên về UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành và các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời giao Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Núi Thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao giám sát Công ty Cổ phần Sô đa Chu Lai thực hiện nội dung yêu cầu nêu trên.