Quảng Nam đã duyệt báo cáo ĐTM nhà máy thép đầu nguồn nước

VietTimes -- UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy thép Việt Pháp - dự án đang gây khá nhiều quan ngại thời gian qua khi được đề nghị xây dựng ngay đầu nguồn nước.

 

Tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy thép Việt Pháp.
Tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy thép Việt Pháp.

Cụ thể, ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã ký Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp.

Theo đó, Dự án được phê duyệt có tổng diện tích thực hiện là 17,3 ha tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy có công suất 180.000 tấn sản phẩm/năm. 
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ Dự án phải có trách nhiệm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động Dự án.

Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Giang để được chỉ đạo và phối hợp xử lý; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ đầu tư Dự án phải thực hiện đầy đủ Chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để theo dõi, quản lý. Số liệu giám sát phải được cập nhật đầy đủ và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá diễn biến về chất lượng môi trường của khu vực.

Nhà máy thép Việt Pháp trước đây hoạt động tại Cụm công nghiệp Thương Tín (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư thời hạn 50 năm. Nhà máy hoạt động từ năm 2012 cho đến nay.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tại Cụm công nghiệp Thương Tín, nhà máy đã gây ra ô nhiễm môi trường và bị người dân phản đối, buộc phải di dời khỏi khu vực. Theo kế hoạch, Nhà máy sẽ di dời đến vị trí mới tại thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), thuộc khu vực thượng nguồn sông Vu Gia.

Thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ Dự án) trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất 10 (mười) ngày làm việc. Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 (sáu) tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh. Và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa Dự án vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ Dự án phải có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Để đảm bảo hoạt động giám sát, UBND tỉnh Quảng Nam giao sở Tài nguyên và Môi Trường có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Nam Giang và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát Chủ Dự án trong thực hiện nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này. Trường hợp Chủ Dự án vi phạm quy định tại Quyết định này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Vị trí đặt nhà máy tại vị trí này khiến UBND TP.Đà Nẵng có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự quan ngại về dự án nhà máy thép tại khu vực thượng nguồn sông Vu Gia sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho TP  Đà Nẵng.

Tp Đà Nẵng đề nghị được UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến dự án. Sự việc tỉnh Quảng Nam cho phép đặt Nhà máy thép tại khu vực thượng nguồn sông Vu Gia cũng khiến báo giới quan ngại nếu công tác giám sát môi trường không đảm bảo.