Quảng Nam công bố đường dây nóng chống tham nhũng

VietTimes -- Ngày 11/10, Tỉnh ủy Quảng Nam công bố Quyết định công bố "đường dây nóng" tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
VietTimes -- Ngày 11/10, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa công bố Quyết định công bố "đường dây nóng" tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
VietTimes -- Ngày 11/10, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa công bố Quyết định công bố "đường dây nóng" tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam công bố công khai danh sách số điện thoại của 19 cá nhân là Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy và các Bí thư các huyện, thị, thành ủy của tỉnh để người dân biết và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời cung cấp, phản ảnh thông tin về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng của ông Nguyễn Ngọc Truyền - trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy - là 05103 507 277. Và điện thoại cá nhân của 18 Bí thư các huyện, thị, thành ủy của tỉnh.

Quảng Nam, đường dây nóng, tỉnh ủy, chống tham nhũng, Nội chính, Bí thư, VietTimes
Danh sách các thành viên "đường dây nóng" tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh Quảng Nam

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu trưởng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận thông tin phản ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo

Các thành viên còn lại là Bí thư, huyện, thị, thành ủy tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến địa phương mình; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.