Quảng Nam: Các khoản chi bằng ngân sách nhà nước sẽ sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7

VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn, đảm bảo từ ngày 1/7 sẽ sử dụng hóa đơn điện tử đối với các khoản chi bằng ngân sách nhà nước.

Trụ sở Trung tâm hành chính, UBND tỉnh Quảng Nam

Trụ sở Trung tâm hành chính, UBND tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Cục Thuế tỉnh khẩn trương đẩy nhanh việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn, đảm bảo từ ngày 1/7 sẽ sử dụng hóa đơn điện tử đối với các khoản chi phí sử dụng ngân sách nhà nước.

Để triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Cục Thuế tỉnh khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, TP phối hợp thực hiện các nội dung công việc theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan thuế thực hiện rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh những nội dung từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Thực hiện việc rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC để đảm bảo triển khai thực hiện hóa đơn điện tử đảm bảo đúng quy định;

Để thực hiện tốt chủ trương này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế, các Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai hoá đơn điện tử. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

Đặc biệt, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập liên quan trong thực hiện thanh toán và kiểm soát thanh toán liên quan đến phải sử dụng hóa đơn chứng từ hóa đơn điện tử đối với các khoản chi phí sử dụng ngân sách nhà nước sau 1/7/2022 đảm bảo đúng các quy định hiện hành.