Quân ủy Trung ương: Không có vùng cấm trong xử lý sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Quân đội

VietTimes -- Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất sẽ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và không có vùng cấm.
Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2019.
Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2019.

Ngày 21/11, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thông qua một số nội dung.

Kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương năm 2019, hội nghị thống nhất đánh giá: Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; phục vụ kịp thời, hiệu quả các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng nghiên cứu, khảo sát, làm việc tại Bộ Quốc phòng; chủ động xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy chế, quy định về xây dựng Đảng; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; luôn phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và không có vùng cấm, tạo sự đồng thuận cao và được cán bộ, đảng viên tin tưởng.