Phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

 Việc phong tỏa tài khoản sẽ được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước.
Phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Chiều 25-11, Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã ký thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Thông tư này quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản, căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy bỏ việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra, trách nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản.

Theo đó, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản là người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành.

Phong tỏa tài khoản được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định phong tỏa tài khoản và gửi cho TCTD nơi đối tượng thanh tra có tài khoản, đồng thời gửi cho đối tượng thanh tra. TCTD thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo nội dung quyết định phong tỏa tài khoản.

Trong thời gian ba ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản gửi cho TCTD. 

TCTD hủy phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được quyết định.

Việc ban hành thông tư liên tịch này sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện đúng các quyết định thanh tra, tránh thất thoát, tẩu tán tài sản trong quá trình thanh tra.

Theo PLTP