Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh nghỉ hưu theo chế độ

VietTimes -- Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/03/2018.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh - Ảnh: VTC
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh - Ảnh: VTC

Theo Quyết định số 2137/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/03/2018.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/02/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trao Quyết định nghỉ hưu này cho Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh.

Ông Ngô Văn Khánh được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Thanh tra Chính phủ ngày 8/11/2011. Trước khi được bổ nhiệm, ông Ngô Văn Khánh là Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II, Thanh tra Chính phủ).

Ông Ngô Văn Khánh có nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra.

Ngoài ra, ông Khánh còn trực tiếp phụ trách các đơn vị:  Vụ I; Vụ II; Vụ Giám sát thẩm định và Xử lý sau thanh tra; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.