Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Điểm thi biến động mạnh ở môn tiếng Anh với hơn 4.000 điểm 10. Trong khi đó, môn Lịch sử 'đội sổ' về điểm thi tốt nghiệp với hơn 50% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Phổ điểm thi tốt nghiệp phân hoá, điểm chuẩn đại học sẽ tăng

Lãnh đạo nhiều trường đại học cho rằng, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 rất thuận lợi cho tuyển sinh năm 2021 và dự đoán điểm chuẩn đại học sẽ tăng.

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Toán 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Lý

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Hoá

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Sinh

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Lịch sử

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Địa lý

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Giáo dục Công dân

Theo Vietnamnet