Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Điểm thi biến động mạnh ở môn tiếng Anh với hơn 4.000 điểm 10. Trong khi đó, môn Lịch sử 'đội sổ' về điểm thi tốt nghiệp với hơn 50% thí sinh có điểm dưới trung bình.
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 1

Phổ điểm thi tốt nghiệp phân hoá, điểm chuẩn đại học sẽ tăng

Lãnh đạo nhiều trường đại học cho rằng, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 rất thuận lợi cho tuyển sinh năm 2021 và dự đoán điểm chuẩn đại học sẽ tăng.

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Toán 2021

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 2
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 3

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 4
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 5

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 6
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 7

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Lý

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 8
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 9

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Hoá

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 10
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 11

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Sinh

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 12
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 13

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Lịch sử

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 14
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 15

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Địa lý

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 16
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 17

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Giáo dục Công dân

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 18
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 19

Theo Vietnamnet