Phê duyệt sử dụng gạch đất nung là đi ngược chủ trương về bảo vệ môi trường

VietTimes--  “Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt sử dụng gạch đất nung thay vì gạch không nung đã đi ngược chủ trương của Chính phủ về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên trong xu thế phát triển bền vững”- Kết luận thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường của Thanh tra Tài chính (Bộ Tài chính) khẳng định.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo kết luận thanh tra mà Thanh tra Tài chính (Bộ Tài chính) vừa công bố, trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT đã phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục “xây tường gạch” bằng việc sử dụng 100% gạch đất nung (gạch đặc) dự án xây dựng cơ sở vật chất thuộc Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung và dự án tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Đông Bắc.

Bản kết luận thanh tra này khẳng định, việc Bộ TN&MT phê duyệt sử dụng gạch đất nung thay vì gạch không nung đã đi ngược chủ trương của Chính phủ về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên trong xu thế phát triển bền vững.

Phê duyệt sử dụng gạch đất nung là đi ngược chủ trương về bảo vệ môi trường ảnh 1
Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt sử dụng gạch đất nung thay vì gạch không nung đã đi ngược chủ trương của Chính phủ về bảo vệ môi trường

Ngoài ra, trong kết luận thanh tra cũng chỉ ra có hàng ngàn tỉ đồng được Bộ TN&MT giao chưa đúng quy định, như dự án xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM; dự án xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung Bộ Tài nguyên - Địa chất - Khoáng sản; dự án đầu tư xây dựng mới Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam…

Ngoài ra, Thanh tra Tài chính cũng phát hiện tại dự án “Tăng cường năng lực thiết kế thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất - khoáng sản, tai biến địa chất và môi trường địa chất”, Bộ TN&MT phê duyệt chi phí dự phòng không tuân thủ theo hướng dẫn, khiến tổng dự toán được phê duyệt tăng không đúng trên 15,9 tỉ đồng. Bộ TN&MT cũng phê duyệt những khoản chi phí không thuộc nhiệm vụ chi của nguồn vốn đầu tư xây dựng của dự án với số tiền 48,6 tỉ đồng