Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đồng Nai

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Phú Cường để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; đồng thời phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Khánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với bà Bồ Ngọc Thu, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu theo chế độ.

Theo VGP