Phát hiện: Những người nguyên thuỷ đầu tiên là ở Việt Nam

Qua  7 năm làm việc cần mẫn trên địa bàn Việt Nam, các nhà khoa học Nga đã đưa ra tuyên bố chấn động: Gần 800 ngàn năm trước Công nguyên trên mảnh đất này đã có chế tác dạng công xưởng của người nguyên thủy.
Phát hiện: Những người nguyên thuỷ đầu tiên là ở Việt Nam

Các nhà khảo cổ từ Novosibirsk đã có phát hiện giật gân, có thể thay đổi tất cả những hình dung xưa nay về đời sống của tổ tiên chúng ta. Trên lãnh thổ Việt Nam đã tìm thấy công xưởng lâu đời nhất thế giới có niên đại hơn 800 nghìn năm.

Trong số những hiện vật vừa tìm thấy có công cụ độc đáo mà họ dùng để săn bắn, chặt tre và đào đất. Trước đây có định đề cho rằng người cổ đại chỉ chế tác công cụ  khi nào cực kỳ cần thiết. Thế nhưng hóa ra từ hàng triệu năm trước đây, sản xuất công cụ đã là hoạt động hàng loạt và được thực hiện ở trình độ cao. Cho đến đầu Công nguyên cư dân đôi bờ thượng lưu sông Ba trên đất Gia Lai đã thực sự bước vào thời đại văn minh Kim khí.

Phát hiện của các nhà khoa học Nga đặt dấu chấm hết cho những giả định được thảo luận trên thế giới suốt 40 năm qua theo nhiều khía cạnh. Người ta quen cho rằng sự hình thành con người đã diễn ra trên địa bàn châu Phi như là nơi phát xuất đầu tiên, nhưng phát hiện mới ở Việt Nam là cơ sở để các nhà khoa học Nga  chứng minh rằng quá trình tiến hóa của con người khôn ngoan diễn ra song song trên những châu lục khác nhau.

Được biết, các nhà chuyên môn Việt Nam dự định kết hợp với các nhà khoa học Nga xúc tiến dự án qui mô trong ít nhất 2-3 năm và trong tương lai trên lãnh thổ Việt Nam sẽ xây dựng một Trung tâm nghiên cứu về sự tiến hóa của con người.

Theo Sputnik