Phân cấp quản lý đừng như “đá bóng đường phố“!

VietTimes -- "Phân cấp quản lý, trách nhiệm người đứng đầu phải như đá bóng chuyên nghiệp, đừng như đá bóng đường phố. Hứng thì chạy vào, không hứng thì chạy ra. Rất lộn xộn!".
Đại biểu Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê thảo luận tại ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra sáng 7/12.
Đại biểu Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê thảo luận tại ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra sáng 7/12.

Nội dung được đại biểu Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê đưa ra thảo luận tại ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra sáng 7/12.

Chức quyền phải gắn với trách nhiệm!

Theo đó, liên quan đến nội dung phân cấp quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu, đại biểu Lê Minh Trung yêu cầu người người đứng đầu phải có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm cá nhân với những khuyết điểm, sai phạm mà mình điều hành gây ra. 

Đà Nẵng, kỳ họp thứ 3, HĐND, thảo luận, trách nhiệm, phân cấp, VietTimes
Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng diễn ra với nội dung thảo luận tại Hội trường với nhiều nội dung quan trọng

"Tôi thống nhất cao với ý kiến của đại biểu Thương, có những vấn đề nhất thiết thành phố phải nắm, nhưng những vấn đề thuộc về thực thi thì nên giao cho quận huyện quyền quyết định và chịu trách nhiệm như đồng chí chủ tịch HĐND đã phát biểu tại Hội nghị Thường vụ là có chức phải có quyền và phải chịu trách nhiệm cá nhân. Tránh tình trạng khi có thành tích thì của cá nhân, nhưng khi có khuyết điểm, sai phạm thì là của tập thể", đại biểu Lê Minh Trung nhấn mạnh.

Lấy ví dụ liên quan đến công tác quản lý công chức cấp phường xã cũng như quản lý đất đai trong thời gian vừa qua của các cấp khiến quận huyện không quản lý được và công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, mặc dù Luật Đất đai đã quy định thẩm quyền quản lý thuộc về UBND quận huyện.

"Đừng như đá bóng đường phố!"

Tâm huyết với vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu, đại biểu Lê Minh Trung đã ví việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu và phân cấp quản lý phải như đá bóng chuyên nghiệp. Nếu cần thiết sẽ "tước quyền thi đấu". 

"Phải xem phân cấp quản lý và trách nhiệm của các cấp như đá chuyên nghiệp chứ không phải đá bóng đường phố. Hứng thì anh chạy vào, không hứng thì anh chạy ra, rất lộn xộn!", đại biểu Lê Minh Trung nói.

Đà Nẵng, kỳ họp thứ 3, HĐND, thảo luận, trách nhiệm, phân cấp, VietTimes
Theo đại biểu Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, trách nhiệm và phân cấp quản lý phải như "đá bóng chuyên nghiệp"

"Theo tôi nghĩ, cần phải xem thành phố là trọng tài, sở ban ngành là huấn luyện viên và quận huyện là cầu thủ. Cầu thủ, huấn luyện viên sai thì rút thẻ vàng. Thậm chí tước quyền thi đấu chứ không được như thời gian qua", đại biểu Lê Minh Trung mạnh dạn nói.

Bên cạnh đó, quan điểm của đại biểu Lê Minh Trung là cần xem quận huyện là cấp thực thi, có chủ trương rồi thì mạnh dạn giao quyền thực thi và chịu trách nhiệm chú như hiện nay, xin ý kiến nhiều quá. Chủ trương thường vụ của HĐND TP, UBND TP là rất mạnh mẽ, nhưng khi triển khai thì còn chậm. Nên chúng ta cần như vậy thì công tác điều hành mới mang lại hiệu quả.