“Phải chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ như năm 2016“

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra quyết tâm này tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 29/12.
Toàn cảnh phiên họp chính phủ với các địa phương ngày 29/12. Nguồn: Internet
Toàn cảnh phiên họp chính phủ với các địa phương ngày 29/12. Nguồn: Internet

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ của bộ ngành, địa phương, rà soát loại bỏ những quy định bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, đẩy mạnh cơ chế khoán, công khai ngân sách, chi tiêu ngân sách tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, phô trương hình thức, kiên quyết chống lợi ích nhóm,... với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương phải vượt qua lợi ích cục bộ, tư duy nhiệm kỳ thì mới tái cơ cấu kinh tế được.

"Những bức xúc về công tác cán bộ trong năm 2016 cần phải chấm dứt trong năm 2017" - Thủ tướng yêu cầu.

Chuẩn bị nhiệm vụ cho năm 2017, thủ tướng yêu cầu trong năm tới phải đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, kiên quyết xử lý DN yếu kém không có khả năng phục hồi. “Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, kể cả người tham mưu. Bao nhiêu vụ trưởng, tổng giám đốc tham mưu sai, tham nhũng, đưa dự án không đúng,… hậu quả để lại cho nhà nước cũng phải xử lý” - Thủ tướng nhấn mạnh.