Phá rừng ở Quảng Nam: Thêm nhiều cán bộ Hạt Kiểm lâm bị kỷ luật

VietTimes -- Sở NN-PTNT tỉnh và Chi cục Kiêm lâm tỉnh Quảng Nam đã ký hàng quyết định kỷ luật lãnh đạo, kiểm lâm viên để xảy ra nhiều vụ phá rừng trong thời gian gần đây.

Phá rừng ở Quảng Nam, nhiều cán bộ Hạt Kiểm lâm bị kỷ luật

Phá rừng ở Quảng Nam, nhiều cán bộ Hạt Kiểm lâm bị kỷ luật

Theo đó, Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Nam đã có quyết định kỷ luật cách chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung đối với ông Trần Lanh.
Ông Trần Lanh bị cách chức do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại xã Tà Pơ và xã Chà Vàl (thuộc lâm phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung).
Ngoài ra, Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Nam, còn ký quyết định cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn đồng thời là giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn. Ông Hồ Văn Minh bị kỷ luật là do vi phạm trách nhiệm bảo vệ của chủ rừng, để xảy ra phá rừng trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Kôn.
Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cũng đã ký 6 quyết định kỷ luật 6 kiểm lâm viên do không thục hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, để xảy ra các vụ phá rừng trên địa bàn. Cụ thể, khiển trách đối với các ông Nguyễn Trường Tiến, Kiểm lâm viên trung cấp, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung; ông Đặng Thi, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sao La; ông Phan Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng số 3, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn; và ông A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng Chà Vàl; 
Cảnh cáo các ông Nguyễn Nhị, Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung; Trần Kim Hoàng, Viên chức, phụ trách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tà Pơ.
Trước đó, như VietTimes đã thông tin, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra hàng loạt vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng với khối lượng lên đến hàng trăm m3 gỗ quý các loại khiến dư luận xôn xao.