Phá rừng ở Quảng Nam: Đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm

VietTimes -- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn và Nam Sông Bung.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn và Nam Sông Bung vì để lâm tặc tàn phá rừng.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn và Nam Sông Bung vì để lâm tặc tàn phá rừng.
Các cán bộ kiểm lâm này bị đình chỉ công tác nửa tháng vì không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để lâm tặc phá 33 cây rừng, với tổng khối lượng cây đứng hơn 72,6m3 gỗ các loại tại khu vực rừng tại xã Tà Lu và khu vực rừng phòng hộ sông Kôn (huyện Đông Giang).
Trong đó, ông Phan Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn và ông Đặng Thi, Kiểm lâm địa bàn xã Tà Lu bị đình chỉ công tác 15 ngày.
Đối với vụ phá rừng trái phép tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung, 4 cán bộ kiểm lâm của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung gồm: ông A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung; ông Trần Kim Hoàng, Phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Pơ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung; ông Nguyễn Nhị, Kiểm lâm địa bàn xã Chà Vàl và ông Nguyễn Trường Tiến, Kiểm lâm địa bàn xã Tà Pơ bị đình chỉ công tác 15 ngày vì không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra khai thác gỗ trái phép trên địa bàn được giao.
Các cá nhân trên đã để lâm tặc chặt hạ 34 cây gỗ rừng tự nhiên tại Khoảnh 1, 3 thuộc Tiểu khu 335 (xã Chà Val, huyện Nam Giang, Quảng Nam). Ước tính tổng khổi lượng gỗ thiệt hại 235,111 m3; trong đó gỗ Lim xanh 223,121 m3 và gỗ Xoan đào 11,990 m3; khối lượng gỗ còn tại hiện trường 125,909 m3 gỗ tròn và 3,949 m3 gỗ xẻ.  
Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra liên tiếp các vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.