Petrolimex muốn “chỉ đạo báo chí đưa tin theo quy định pháp luật”

VietTimes -- Ngày 4/3, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) gửi công văn 0174/PLX-PR tới Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT&TT, đề nghị “xem xét chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện đưa tin theo đúng các quy định của pháp luật”.
Petrolimex muốn “chỉ đạo báo chí đưa tin theo quy định pháp luật”

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin, bài về Kết luận thanh tra số 1571/KL-TTCP ngày 5/6/2015 của Thanh tra Chính phủ về chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Petrolimex và một số đơn vị thành viên.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kết luận tại Petrolimex và các công ty thành viên có nhiều vi phạm, sai phạm, bên cạnh những thành tựu đã đạt được.

Petrolimex cho rằng, tập đoàn đã có văn bản giải trình số 0578/PLX-HĐQT gửi Chính phủ đề nghị xem xét một số nội dung kết luận Thanh tra này.

Ngày 9/11/2015 Chính phủ và các ngành liên quan đã họp lại xem xét đề nghị của Petrolimex và ngày 27/11 Thanh tra Chính phủ đã chủ trì họp với tập đoàn cùng các ngành liên quan để “rà soát lại một số vấn đề mà ý kiến còn khác nhau” – công văn của Petrolimex nêu.

Theo Petrolimex: “đến thời điểm hiện tại Thanh tra chính phủ đang thực hiện công việc cuối cùng để hoàn tất kết luận thanh tra và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi ban hành kết luận chính thức’

Và do nội dung kết luận thanh tra chưa được Thanh tra Chính phủ họp báo để công bố, vì vâỵ Petrolimex “kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT xem xét chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện đưa tin theo đúng quy định pháp luật”

X.T