PAN Food vừa mua thêm hơn 21% cổ phần Bibica

Sau giao dịch này, PAN Food hiện đang nắm 42,25% vốn điều lệ của CTCP Bibica (mã BBC).                         
PAN Food vừa mua thêm hơn 21% cổ phần Bibica

Theo thông tin từ CTCP Thực phẩm PAN - PAN Food, từ ngày 3/4/2015 đến ngày 8/5/2015, công ty thực hiện chào mua công khai 4.606.580 cổ phiếu BBC, tương ứng với 29,87% vốn BBC. Giá chào mua được công ty công bố là 56.800 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc thời gian giao dịch, PAN Food đã mua được 3.257.580 cổ phiếu BBC (tương đương 21,12% vốn), nâng tổng số cổ phiếu BBC nắm giữ lên 6.515.600 cổ phiếu, tương đương với 42,25% vốn điều lệ.

Được biết, PAN Food hiện đang cổ đông lớn thứ hai của Bibica sau cổ đông ngoại Lotte Confectionery Co.Ltd với tỷ lệ sở hữu 44,03%.                         

Theo: BizLIve