Ông Phạm Ngọc Nghị được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Phạm Ngọc Nghị

Ông Phạm Ngọc Nghị

Kết quả, ông Phạm Ngọc Nghị được bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, với số phiếu đạt 75/83 phiếu, đạt 90,36%.

Ông Phạm Ngọc Nghị sinh ngày 5/5/1965, tại Quảng Ngãi, dân tộc Kinh, trình độ văn hóa 12/12, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

TTXVN

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm