Ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng từ tháng 12/2017 để điều trị bệnh

VietTimes – Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vừa thông tin, ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã được miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày từ cuối tháng 12/2017 và hiện ông Xuân Anh đang điều trị bệnh dài hạn.

Theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã được miễn sinh hoạt Đảng từ tháng 12/2017 để điều trị bệnh dài hạn.

Theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã được miễn sinh hoạt Đảng từ tháng 12/2017 để điều trị bệnh dài hạn.

Theo đó, tối ngày 13/4, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi Thông cáo báo chí liên quan đến liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Cụ thể Thông cáo báo chí nêu:
“Ngày 14/3/2018, một số cơ quan báo chí có đưa thông tin liên quan đến việc sinh hoạt Đảng của đồng chí Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Về việc này, Văn phòng Thành ủy cung cấp thông tin cụ thể như sau: Ngày 02/1/2017, đồng chí Nguyễn Xuân Anh có Đơn gửi Chi bộ phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy xin tạm miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày, từ tháng 12/2017”.
“Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy đã chỉ đạo Chi bộ phòng Tổng hợp thực hiện đúng các quy trình, thủ tục theo quy định và thống nhất để đồng chí Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày từ cuối tháng 12/2017. Đồng thời, báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố biết, theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đang tiếp tục điều trị bệnh dài hạn”, Thông cáo viết.
Trước đó, ngày 6/10/2017, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành TƯ Đảng đã bỏ phiếu thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh vì những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành khi giữ cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 
Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng từ tháng 12/2017 để điều trị bệnh ảnh 1 Thông cáo về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Xuân Anh được website Đảng bộ TP Đà Nẵng đăng tải

Đến ngày 24/11/2017, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp bất thường và bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh. 

Sau khi bị cách chức và bãi nhiệm tất cả các chức vụ, ông Nguyễn Xuân Anh hiện là Đảng viên thuộc diện Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng quản lý.