Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

VietTimes - Ông Đinh Thế Huynh (sinh năm 1953), Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công làm Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng.
Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

Ông Đinh Thế Huynh là ủy viên trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII.

Trước khi được cử làm Thường trực ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ông Đinh Thế Huynh là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng khóa 11.  

Tại Đại hội Đảng khóa 12, ông được tín nhiệm bầu lại vào Bộ Chính trị. Và giờ được cử làm Thường trực ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

T.N