Ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH

VietTimes -- Ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển từ đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đến Đoàn TPHCM, còn ông Đinh La Thăng sẽ sinh hoạt tại Đoàn Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đến Đoàn TPHCM
Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đến Đoàn TPHCM

Chiều 15/5, tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét một số nội dung về công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chấp nhận đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thiện Nhân, từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện ông Nhân là Ủy viên Bộ Chính trị, tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời, trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng từ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại phiên làm việc này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15/5/ 2017 vì bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.