Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s

VietTimes -- Nếu như thật sự yêu thích nhiếp ảnh, sẽ luôn có con đường hướng tới tuyệt tác dành cho bạn. Đôi mắt nghệ thuật chính là chiếc chìa khóa nhưng bạn sẽ cần đến những thiết bị để bổ sung cho chiều sâu và sự tinh tế. Smartphone - ống kính tuyệt vời nằm ngay trong tay bạn. Thật ngạc nhiên khi những tấm hình này được chụp bằng iPhone 5s.
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 1
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 2
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 3
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 4
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 5
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 6
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 7
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 8
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 9
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 10
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 11
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 12
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 13
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 14
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 15
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 16
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 17
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 18
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 19
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 20
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 21
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 22
Những shot hình tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone 5s ảnh 23

Tác giả: Mounir

Nguồn: Boredpanda