Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945

VietTimes -- Những dòng người cầm cờ, biểu ngữ rầm rập tiến về quảng trường Nhà hát Lớn mittinh rồi chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của Chính phủ bù nhìn. Ngày 19/8/1945 trở thành mốc son chói lọi của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945.
Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 1

Sau khi họp nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), trong tình hình hết sức khẩn trương, Đảng quyết định phát động và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay sai của chúng trước khi quân đồng minh Anh, Pháp vào nước ta. Từ ngày 14/8, cuộc khởi nghĩa bắt đầu, trong hai ngày 14 và 15/8/1945, nhân dân tại Quảng Ngãi, Hà Tĩnh đã nổi dậy giành chính quyền. Ngày 18/8, chính quyền các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam đã về tay nhân dân.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 2

Lệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 3

Sự kiện Cách mạng tháng Tám là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 4

Lúc này dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Bắc kỳ và Thành uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh. Cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật.

 Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 5

Cuộc mít tinh đã biến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, bắt đầu từ quảng trường Nhà hát Thành phố và lan khắp nơi trên phố phường Hà Nội.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 7

Từ ngày 14 đến 18/8, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội An.

 Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 8

Ngày 19/8/1945, nhân dân giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội).

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 9

Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát Lớn.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 10

Việc nhân dân Việt Nam giành chính quyền ngày 19/8/1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi vận mệnh của đất nước và dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 ảnh 11

Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc. Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Nhà hát thành phố với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Tổng hợp