Những gói thầu khớp giá... kỳ ảo

Trên thực tế có những gói thầu mà giá trúng thầu của nhà thầu được lựa chọn lại không sai khác một đồng so với giá gói thầu được duyệt. Câu hỏi đặt ra là tại sao có sự trùng hợp, ăn khớp đến kỳ lạ như vậy và có hay không chuyện lựa chọn nhà thầu “kỳ ảo” ở những gói thầu này?

Gói thầu số 16-2016 do Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH làm bên mời thầu có giá gói thầu và giá trúng thầu đều là 3.730.760.000 đồng. Ảnh: NC st

Gói thầu số 16-2016 do Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH làm bên mời thầu có giá gói thầu và giá trúng thầu đều là 3.730.760.000 đồng. Ảnh: NC st

Sự trùng hợp tại nhiều địa phương

Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cho thấy, Tỉnh này đã lựa chọn nhà thầu cho 15 gói thầu tư vấn với tổng giá gói thầu là 696,4 triệu đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu của 15 gói thầu trên cũng đem đến tổng giá trị trúng thầu là 696,4 triệu đồng.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở UBND tỉnh Bình Thuận khi lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu phi tư vấn với tổng giá gói thầu bằng tổng giá trúng thầu. Còn tại tỉnh Hòa Bình, báo cáo cho thấy có 14 gói thầu phi tư vấn với tổng giá gói thầu và giá trúng thầu đều là 109 triệu đồng; chỉ định thầu 70 gói thầu với tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu đều là 5.964 triệu đồng; 4 gói thầu phi tư vấn với tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu đều là 2.203 triệu đồng; tự thực hiện 7 gói thầu với tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu đều là 3.159 triệu đồng. Việc ăn khớp một cách kỳ lạ giữa tổng giá gói thầu với giá trúng thầu này cũng xảy ở nhiều gói thầu trên địa bàn các tỉnh như Lào Cai, Đồng Tháp... 

Tỷ lệ gói thầu tiết kiệm 0 đồng khá lớn

Sự trùng khớp kỳ lạ này thể hiện với tỷ lệ khá cao trong số kết quả lựa chọn nhà thầu đăng trên Báo Đấu thầu số ra ngày 31/3. Theo đó, có tới 27/219 gói thầu (chiếm hơn 12%) có kết quả lựa chọn nhà thầu với giá trúng thầu không sai khác một đồng so với giá gói thầu.

Trong số 27 gói thầu nêu trên có “Gói thầu Sản xuất, cung cấp niêm phong hải quan năm 2016 cho Tổng cục Hải quan” có giá gói thầu là 14.791.150.000 đồng, giá trúng thầu của Công ty CP Nam Hải cũng là 14.791.150.000 đồng. Ở một số trường hợp khác như: Gói thầu số 16-2016: Cung cấp dao cách ly các loại thuộc Dự án Mua sắm tập trung năm 2016 do Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH làm bên mời thầu có giá gói thầu là 3.730.760.000 đồng và giá trúng thầu của nhà thầu Công ty CP Thiết bị điện Tuấn Ân là 3.730.760.000 đồng.

Sự trùng khớp giá cũng xảy ra tại Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập giá sản phẩm dịch vụ công ích thuộc Dự án Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục công trình đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương từ ngày 1/7/2016 – 31/12/2020 do Cục Quản lý đường bộ cao tốc làm bên mời thầu. Giá gói thầu và giá trúng thầu của Gói thầu này là 165.756.000 đồng (nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và Xây dựng Hồng Hà).

Tại Gói thầu 18 – Quinolones test kit do Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 làm bên mời thầu, giá gói thầu là 236.850.000 đồng, qua chào hàng cạnh tranh nhưng giá trúng thầu của nhà thầu Công ty TNHH DV-TM Phạm Nguyễn vẫn là 236.850.000 đồng... 

Trao đổi câu chuyện này với phóng viên Báo Đấu thầu, một chuyên gia về đấu thầu cho biết, loại trừ trường hợp chỉ định thầu, để nhà thầu đưa ra giá dự thầu (cũng là giá trúng thầu) không sai khác một đồng với giá gói thầu thì việc lựa chọn nhà thầu trong những trường hợp này quả là “kỳ ảo” và có nhiều điều cần được quan tâm, xem xét.               

Theo Báo Đấu thầu