Những gói thầu khớp giá... kỳ ảo

Những gói thầu khớp giá... kỳ ảo

Trên thực tế có những gói thầu mà giá trúng thầu của nhà thầu được lựa chọn lại không sai khác một đồng so với giá gói thầu được duyệt. Câu hỏi đặt ra là tại sao có sự trùng hợp, ăn khớp đến kỳ lạ như vậy và có hay không chuyện lựa chọn nhà thầu “kỳ ảo” ở những gói thầu này?
Nhà thầu Trung Quốc tự ý ủi nhà dân

Nhà thầu Trung Quốc tự ý ủi nhà dân

Trong khi ngành chức năng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang giải quyết khiếu nại của dân về mức tiền đền bù giải phóng mặt bằng thì nhà thầu thi công Trung Quốc đã tự ý dỡ ủi nhà dân.