Những doanh nhân trúng đại biểu Quốc hội kỳ này

VietTimes -- Tổng cộng có 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội lần này. Hà Nội là địa phương có số lượng doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội nhiều nhất với 6 người

Những doanh nhân trúng đại biểu Quốc hội kỳ này

Danh sách cụ thể như sau:

Hà Nội:

1/ Ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

2/ Ông Dương Quang Thành (sinh năm1962) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3/ Ông Phạm Quang Thanh (sinh năm 1981) - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

4/ Ông Nguyễn Phi Thường (tái đắc cử) - Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Ông Thường là đại biểu Quốc hội tái đắc cử.

5/ Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam. Bà Hường đã là đại biểu Quốc hội hai khóa 12 và 13.

6/ Ông Nguyễn Quốc Bình (sinh năm 1959) - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hanel. Ông Bình là đại biểu Quốc hội tái đắc cử.

TP. Hồ Chí Minh:

7/ Ông Phạm Phú Quốc (sinh 1968) - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM.

Hải Phòng:

8/ Ông Mai Hồng Hải (sinh năm 1972) - Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.

Bắc Ninh:

9/ Ông Nguyễn Như So - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Bình Dương:

10/ Ông Nguyễn Văn Dành - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH một thành viên (Becamex IDC).

Bình Phước:

11/ Ông Huỳnh Thành Chung (sinh năm 1968) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.

Đồng Nai:

12/ Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sonadezi Đồng Nai.

Hà Giang:

13/ Ông Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1965) - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

Hà Nam:

14/ Bà Trần Thị Hiền (sinh năm 1974) - Chủ tịch HĐQT, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Hà Nam.

Quảng Ninh:

15/ Ông Lê Minh Chuẩn (sinh năm 1965) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Quảng Nam:

16/ Ông Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1960) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nam Định:

17/ Ông Phạm Quang Dũng (sinh năm 1954) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TASCO. Ông Dũng là doanh nhân tự ứng cử.