Nhớ những cái Tết thời bao cấp

Để gói bánh chưng Tết, người dân phải chuẩn bị nếp, thịt heo, đậu... theo hình thức mỗi ngày một ít. Cuộc sống còn khó khăn nhưng những cái Tết không hề thiếu niềm vui, hạnh phúc.
 Nhớ những cái Tết thời bao cấp
 Theo VTV