Nhiều vụ trưởng, giám đốc sở trình độ yếu kém, thiếu tự trọng

“Tôi chấm lại một số bài thi phúc tra, lẽ ra không nên cho đi thi vì nhiều bài viết nguệch ngoạc, tự trọng rất kém. Đó toàn là cấp vụ trưởng, giám đốc sở, thực sự rất đáng báo động về năng lực”, ông Nguyễn Đình Quyền nói.
Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp


Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phản ánh như vậy khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp Thường vụ Quốc hội thứ 38, khai mạc sáng nay 11.5.

Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém trong phát triển kinh tế, tuy nhiên theo ông Quyền, năng lực của cán bộ mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, trong khi nhiều năm nay, báo cáo của Chính phủ về vấn đề này còn quá sơ sài.

Ông Quyền cho biết, mới đây khi ông đi chấm thi chuyên viên cao cấp, thấy trình độ của rất nhiều lãnh đạo cấp vụ trưởng, giám đốc sở yếu kém, không được nâng lên mà đang đi xuống. “Tôi chấm lại một số bài thi phúc tra, lẽ ra không nên cho đi thi vì nhiều bài viết nguệch ngoạc, tự trọng rất kém. Đó toàn là cấp vụ trưởng, giám đốc sở, thực sự rất đáng báo động về năng lực”, ông Quyền nói.

Vẫn theo ông Quyền, khi đến phần thi vấn đáp cũng rất nhiều giám đốc sở, vụ trưởng không hiểu rõ về nội dung quản lý nhà nước, còn lơ mơ làng màng.

Năng lực yếu kém, dẫn tới quản lý nhà nước yếu kém, đó là hệ lụy của rất nhiều vấn đề trong điều hành thời gian qua, nhưng đáng buồn, theo ông Quyền, những hạn chế đó vẫn hiện hữu và kéo dài từ năm này qua năm khác. “Đã đến lúc chúng phải nghiêm túc xem xét lại vấn đề này, đánh giá nghiêm túc năng lực đội ngũ cán bộ trong công tác điều hành, quản lý đất nước. Khi bắt được bệnh của bộ máy rồi mới có cách giải quyết, nâng cao năng lực được”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh.

Theo TN