Nhiều luật quan trọng sẽ được thảo luận vào phiên họp thứ 4 của UBTVQH

VietTimes – Theo kế hoạch, phiên họp thứ 4 của UBTVQH sẽ khai mạc vào ngày 3/10, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trước khi trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.
Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại phiên họp thứ 4 của UBTVQH.
Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại phiên họp thứ 4 của UBTVQH.

UBTVQH cho biết, Phiên họp này sẽ diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ 3-6/10; đợt 2 ngày 17/10.

Đợt 1, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật quy hoạch.

Cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước; về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Quốc hội năm 2016; nghe Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016.

Đợt 2, các đại biểu sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020.