Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào?

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và phục vụ nhu cầu tư liệu cho bạn đọc, Infonet xin nhắc lại danh sách nhân sự Bộ Chính trị khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2015.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 gồm 16 đồng chí sau:

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 2

Đồng chí Trương Tấn Sang

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 3

Đồng chí Phùng Quang Thanh

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 6

Đồng chí Lê Hồng Anh

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 7

Đồng chí Lê Thanh Hải

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 8

Đồng chí Tô Huy Rứa

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 9

Đồng chí Phạm Quang Nghị

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 10

Đồng chí Trần Đại Quang

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 11

Đồng chí Tòng Thị Phóng

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 12

Đồng chí Ngô Văn Dụ

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 13

Đồng chí Đinh Thế Huynh

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 14

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 15

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Nhân sự Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào? ảnh 16

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

* Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

(Thông tin, hình ảnh các đồng chí trong Bộ Chính trị khóa 11 được dẫn từ nguồn Cổng thông tin Chính phủ)

Theo Infonet