Nhận được ít nhất 400% lương nếu làm thêm ngày Quốc khánh

VietTimes -- Nếu đi làm cả ngày 2/9, tổng tiền lương người lao động được hưởng là 490% so với tiền lương của ngày bình thường.
Người lao động sẽ nhận được 490% tiền lương so với ngày bình thường nếu đi làm trong ngày 2/9- (Ảnh minh họa).
Người lao động sẽ nhận được 490% tiền lương so với ngày bình thường nếu đi làm trong ngày 2/9- (Ảnh minh họa).

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2/9/2016.

Theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, nếu người lao động đi làm vào ngày 2/9 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ. Có nghĩa là tiền lương của người lao động khi đi làm vào ngày quốc khánh sẽ bằng tiền lương làm thêm giờ là 300% cộng với 100% hưởng nguyên lươn, tổng cộng được hưởng lương bằng 400% tiền lương của ngày bình thường.

Còn theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 2/9/2016 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường.

Như vậy, nếu người lao động đi làm cả ngày 2/9 (cả ngày lẫn đêm) tổng tiền lương được hưởng là 490% so với tiền lương của ngày bình thường.

Lưu ý, mức tiền lương trên là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Người sử dụng lao động được khuyến khích trả lương cao hơn mức qui định của luật.

Về tiền thưởng, theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động. Khoản tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.

Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào ngày thứ 6, vì thế người lao động được nghỉ liền 3 ngày.