Người Việt vì sao chuộng Iphone?

Người Việt vì sao chuộng Iphone? câu hỏi lớn vì sao họ dám để dành dụm , bỏ ra 2-3 tháng lương để sở hữu 1 chiếc điện thoại và biến mình thành IFan.
Người Việt vì sao chuộng Iphone?
 T.H