Người Nga bắt đầu thu thập chữ ký phản đối luật chống khủng bố của ông Putin

Việc thu thập chữ ký vào kiến nghị phản đối gói luật chống khủng bố do ông Putin phê duyệt hôm thứ Năm, đã bắt đầu trên trang web "Sáng kiến công chúng Nga".
Người Nga bắt đầu thu thập chữ ký phản đối luật chống khủng bố do ông Putin phê duyệt.
Người Nga bắt đầu thu thập chữ ký phản đối luật chống khủng bố do ông Putin phê duyệt.

"Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ đạo luật này, vì đạo luật đòi hỏi khoản tiền khổng lồ và có thể dẫn đến sự phá sản của nhiều công ty Internet", — kiến nghị viết.

"Đạo luật quy định các hãng điều hành liên lạc và "các nhà tổ chức phổ biến thông tin" phải lưu trữ tất cả các dữ liệu mà những người dùng đã gửi. Đó là khối lượng dữ liệu khổng lồ. 

Các chuyên viên đánh giá mức tốn phí để xây dựng cơ sở hạ tầng như vậy là khoảng hơn 5 nghìn tỷ rúp.  Để so sánh, xin nêu con số thu ngân sách Liên bang Nga năm 2015 là 13,7 nghìn tỷ rúp", — kiến nghị nói rõ.

Các tác giả kiến nghị bổ sung thêm rằng đạo luật mâu thuẫn với Hiến pháp Nga và "hoàn toàn vô ích xét từ quan điểm kỹ thuật".

Còn bản thân bà Irina Yarovaya, tác giả chính của đạo luật, thành viên đảng "Nước Nga thống nhất", người đứng đầu Ủy ban an ninh và chống tham nhũng của Duma Quốc gia, thì tuyên bố rằng: 

"Đạo luật không quy định lưu trữ thông tin. Đạo luật chỉ cấp quyền cho chính phủ Nga phân định trong vòng hai năm, cái gì cần lưu cái gì không, trong khối lượng như thế nào và thuộc loại tiết diện nào của thông tin".