Hiến pháp sửa đổi có ý nghĩa như thế nào đối với nước Nga?

Hiến pháp sửa đổi có ý nghĩa như thế nào đối với nước Nga? Analysis

VietTimes – Hiến pháp Liên bang Nga sửa đổi có ý nghĩa như là chiến lược phục hưng nước Nga, trong đó mục tiêu xuyên suốt và có ý nghĩa quan trọng nhất là khẳng định chủ quyền quốc gia và định hướng phát triển để đưa nước Nga trở thành cường quốc về kinh tế-xã hội, chính trị và an ninh trong những thập kỷ tới.