Người dự tuyển Cục trưởng Đường sắt phải kê khai tài sản

Người dự thi chức danh Cục trưởng thuộc Bộ Giao thông cần ít nhất 3 năm làm quản lý trong lĩnh vực liên quan và phải kê khai tài sản, nguồn tài chính cho con đi học ở nước ngoài (nếu có).
Người dự tuyển Cục trưởng Đường sắt phải kê khai tài sản

Bộ Giao thông vừa ra thông báo về việc thi tuyển chức danh Cục trưởng Đường sắt Việt Nam. Theo đó, người thi tuyển phải có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển, trong đó ít nhất 3 năm làm quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

Người dự thi cũng bắt buộc phải kê khai tài sản, kê khai nguồn tài chính cho con đi học ở nước ngoài (nếu có)... trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Cũng giống với những đợt thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Giao thông trước đó, người dự tuyển phải xây dựng chương trình hành động theo nội dung yêu cầu và bảo vệ trước Ban giám khảo. Chương trình này tập trung vào các nội dung như đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước; phân tích những ưu điểm và hạn chế, tồn tại với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt.

Người thi phải thuyết trình, trả lời những câu hỏi của Ban giám khảo và đưa ra mục tiêu và giải pháp cụ thể trong công tác quản lý nhà nước của Cục mà trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030...

Ban giám khảo sẽ chấm điểm một lần theo thang 100 và lấy điểm trung bình cộng của các thành viên. Dự kiến thi tuyển diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2015.

Trước đó, khi chuẩn bị nghỉ hưu vào năm nay, ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Đường sắt tử vong tại phòng làm việc ngày 22/1. Bộ Giao thông đã chỉ định ông Nguyễn Văn Doanh, Phó cục trưởng tạm điều hành Cục đường sắt.

Theo: VnExpress