Ngân sách chi nhiều hơn thu 112 ngàn tỷ trong tám tháng

Việt Nam đã chi tiêu vượt số thu được lên tới 112 ngàn tỷ (tương đương trên 5 tỷ USD) trong 8 tháng, Trong số chi, VN chi trả nợ và viện trợ lên tới 100,5nghìn tỷ đồng.
Ngân sách nhà nước vẫn còn nợ một chỗ nằm cho những bệnh nhi (ảnh chụp tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM)
Ngân sách nhà nước vẫn còn nợ một chỗ nằm cho những bệnh nhi (ảnh chụp tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM)

*Chi trả nợ tám tháng gần bằng chi đầu tư phát triển

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT), tổng thu ngân sách Nhà nước tám tháng qua (tính đến 15-8-2015)ước tính đạt578,2nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từđầu năm đến thời điểm 15-8-2015ướctính đạt690,8nghìn tỷ đồng. Như vậy, VN đã chi tiêu vượt số thu được tới 112 ngàn tỷ (tương đương khoảng trên 5 tỷ USD).

Về chi ngân sách tám tháng qua, Tổng cục Thống kê cho biết chi lớn nhất là “chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể” ước tính lên477,9nghìn tỷ đồng. Chi đầu tưphát triển chỉ106,7nghìn tỷ đồng (trong đó riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản103,7nghìn tỷ đồng).

Đặc biệt, chi trả nợ và viện trợđã lên tới 100,5nghìn tỷ đồng -gần tương đương chi đầu tư phát triển.

Theo Tuổi trẻ