Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (FinTech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của NHNN theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này cũng xác định nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN và ngành ngân hàng.

Theo đó, NHNN sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến thanh toán tại một số văn bản luật hiện hành và nghiên cứu xây dựng dự án Luật các hệ thống thanh toán.

NHNN cũng sẽ xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, đơn vị này sẽ rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt. Điều này nhằm tăng cường quản lý hoạt động thanh toán bằng tiền mặt, nhất là đối với giao dịch mua, bán tài sản có giá trị lớn.

Việt Nam sẽ thúc đẩy ngày một nhiều hơn việc thanh toán không dùng tiền mặt. ảnh 1
Việt Nam sẽ thúc đẩy ngày một nhiều hơn việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Một trong những nội dung quan trọng được nhắc đến trong bản kế hoạch là việc NHNN sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (FinTech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Không chỉ vậy, NHNN sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia. Ngoài ra, đơn vị này sẽ cho ra đời những chính sách phù hợp về phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt với chi phí hợp lý.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ nâng cấp, phát triển hạ tầng và các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

NHNN cũng sẽ thúc đẩy việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực chính phủ, dịch vụ hành chính công.

Theo Vietnamnet