"Ngân hàng 0 đồng" OceanBank đã thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu

Kể từ khi VietinBank tham gia vào tái cơ cấu, tại Oceanbank tăng trưởng tiền gửi 17%, GPBank tăng 3%.
"Ngân hàng 0 đồng" OceanBank đã thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 của ngân hàng VietinBank, Chủ tịch Ngân hàng VietinBank, ông Nguyễn Văn Thắng đã đề cập thêm về hoạt động hiện nay của hai ngân hàng 0 đồng - Oceanbank và GP.Bank.

Cụ thể, đến nay hai ngân hàng hoạt động bình thường trở lại, tiền gửi của 2 ngân hàng đều tăng trưởng kể từ khi Vietinbank tham gia vào tái cơ cấu. Trong đó, tại Oceanbank tăng trưởng tiền gửi 17%, GP.Bank tăng 3% do VietinBank mới nhận tiếp quản GP.Bank mới được 3 tháng.

Ngoài ra, công tác thu hồi nợ xấu có sự cải thiện, riêng Oceanbank đã xử lý thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu và đến cuối năm 2015 ngân hàng đã bắt đầu có lãi.

Theo Trí thức trẻ