Nâng tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60%

VietTimes -- Trong năm 2017, Bộ Tư pháp sẽ  giải quyết dứt điểm đối với trên 11.000 vụ đã kê biên chưa xử lý được tài sản, 340 vụ việc chưa cưỡng chế giao tài sản, 258 vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tư pháp vừa ban hành chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017. Trong đó yêu cầu phải ra quyết định thi hành án đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2016 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.

Tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả, nâng tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60%. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Hệ thống thi hành án dân sự phải kéo giảm số lượng công chức vi phạm, đặc biệt là vi phạm nghiệp vụ thi hành án dân sự so với năm 2016

Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Hệ thống thi hành án dân sự phải kéo giảm số lượng công chức vi phạm, đặc biệt là vi phạm nghiệp vụ thi hành án dân sự so với năm 2016.

Bộ Tư pháp yêu cầu hệ thống thi hành án chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2017, chấm dứt hiện tượng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm chạy chỉ tiêu”, kéo giảm rõ rệt lượng án chuyển kỳ sau có điều kiện nhưng chưa thi hành xong.

Tăng cường giám sát và thẩm định, bán đấu giá tài sản. Trước phiên đấu giá yêu cầu các tổ chức bán đấu giá tài sản phải báo cáo quá trình và các thủ tục theo quy định của pháp luật. Trường hợp có dấu hiệu sai sót trong quy trình bán đấu giá phải dừng phiên đấu giá để hoàn thiện đầy đủ thủ tục;

Đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ có hiệu quả đối với những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tổ công tác giải quyết án tín dụng ngân hàng tại các địa phương cần chủ động, kịp thời phối hợp với các chi nhánh ngân hàng tại địa phương để giải quyết hoặc báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Tổng cục Thi hành án dân sự.

Trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hệ thống thi hành án phải thực hiện đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Cục trưởng, Chi cục trưởng thi hành án phải tiếp công dân định kỳ, lắng nghe, đối thoại để giảm thiểu các khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người.

Về kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp nhấn mạnh: “Nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với Cục trưởng, Chi cục trưởng thi hành án dân sự để xảy ra việc công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực”.

Trước đó, trong năm 2016, ngành thi hành án dân sự đã kỷ luật 96 trường hợp (tăng 14 trường hợp so với năm 2015). Trong đó khiển trách 44 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp, cách chức 5 trường hợp, hạ bậc lương 8 trường hợp, buộc thôi việc 12 trường hợp. Ngoài ra có 14 trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự các địa phương đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự hoặc cơ quan điều tra phát hiện, đang xem xét trách nhiệm hình sự”.