Nạn cấp trùng thẻ BHYT giảm, nhưng diễn biến vẫn phức tạp

VietTimes -- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang rà soát, chuyển trả ngân sách kinh phí 82,29 tỷ đồng do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế theo Công văn 15220/BTC-HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2014.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo số liệu từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội các địa phương và cơ quan liên quan, tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ, tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là do có nhiều cơ quan quản lý lập danh sách đối tượng chuyển sang cơ quan Bảo hiểm Xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, nếu thông tin không trùng khớp (họ tên, địa chỉ, ngày sinh...) dẫn đến một người có thể được cấp hơn một thẻ ở các nhóm đối tượng khác nhau. .. 

Bên cạnh đó, việc chưa xây dựng được mã định danh cá nhân và hệ thống cơ sở dữ liệu cấp thẻ bảo hiểm y tế tập trung đã khiến nhiều đầu mối cùng đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ dẫn đến trùng thẻ.

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thời gian qua, số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng đã giảm nhiều qua các năm, năm 2014 giảm 70% so với năm 2013. Hơn nữa, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015, quy định cụ thể việc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng nên số thẻ cấp trùng sẽ giảm. 

Vì vậy, cho dù một người có được cấp nhiều thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh thì cũng chỉ sử dụng một thẻ và số tiền cấp trùng vẫn nằm trong Quỹ bảo hiểm y tế nên không có sự thất thoát ngân sách nhà nước do cấp trùng thẻ. 

Về rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thành trước ngày 31/5/2017.

Trong năm 2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế tập trung cả nước để cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ dân số. Do đó, chắc chắn từ năm 2017 trở đi, việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hạn chế tối thiểu.