Năm 2025: Tất cả người Việt Nam được dùng nước sạch

VietTimes -- Đến năm 2025, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 95 - 100%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 50%; giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả ra môi trường xuống còn 70%.
Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90 - 95%
Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90 - 95%

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025, được triển khai thực hiện tại các đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước

Mục tiêu tổng quát của chương trình là thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.

Chương trình phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90 - 95%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 45%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 35%; giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả ra môi trường xuống còn 80 - 85%.

Để đạt được mục tiêu trên, chương trình sẽ thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo đảm cấp nước an toàn; quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước; ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm cấp nước an toàn; nâng cao năng lực về cấp nước an toàn; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng...

Theo báo cáo của ngành tài nguyên môi trường - y tế, hiện tỷ lệ người dân được dùng nước sạch đang ở mức thấp, đặc biệt là khu vực nông thôn, tỷ lệ này phần lớn đều dưới 50%.

Ngay tại hai đô thị lớn của cả nước là Hà Nội và Tp.HCM, nhiều người dân tại các khu vực nông thôn, ngoại thành vẫn phải sử dụng nước chưa đạt chất lượng.

Trong khi Tp.HCM đặt mục tiêu đến cuối 2017, 100% hộ dân được dùng nước sạch, thì Hà Nội đề ra đến 2020 mới xóa được 100% tình trạng người dân sử dụng nước chưa đạt chuẩn, thiếu an toàn.